Hoofdmenu

Gemeente Hoorn - Team Sport

Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

Hulp nodig?
Telefoon: 0229 - 25 22 00

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Spelregels / Algemene voorwaarden aanbieders

Het kennismakingsaanbod van cultuur, sport(bewegen) en welzijn in de gemeente Hoorn moet passen binnen deze spelregels. Daarnaast gelden er ook Algemene Voorwaarden van Sportstimulering Nederland.

Ouders van de deelnemende kinderen die via www.hoornbeweegt.nl meedoen, sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met jou als aanbieder. Je biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan.

 

Een breed, rijk en vraaggericht (kennismakings)aanbod voor alle doelgroepen en leeftijden dat voldoet aan de volgende criteria:

 • De vraag of behoefte van de doelgroep is uitgangspunt bij het aanbieden van een activiteit.
 • Het aanbod is leuk en leerzaam.
 • Het aanbod draagt bij aan de ontwikkeling van de doelgroep.
 • De activiteiten richten zich op één of een combinatie van de volgende domeinen:
  - Sporten en bewegen
  - Kunst en cultuur
  - Zorg en Welzijn
 • Activiteiten sluiten aan bij de leeftijd en desbetreffende doelgroep.
 • De activiteiten worden zoveel mogelijk in de buurt/dicht bij de doelgroep aangeboden.
 • De activiteiten zijn fysiek en financieel bereikbaar en toegankelijk en tijdelijk van aard.

Voorbeeld:
U biedt een activiteit aan die bestaat uit 1 tot maximaal 6 kennismakingslessen. De lessen worden zoveel mogelijk gratis aangeboden. Indien het nodig is, mag je een bedrag rekenen per activiteit voor aan te schaffen materialen of de huur van middelen. Komt dit bedrag boven de 25 euro?  Neem dan contact met ons op.   Een activiteit bestaat dus uit 1, 2, 3, 4, 5 of 6 lessen (uitzonderingen zijn mogelijk). We hopen dat aanbieders een eerlijke prijs gebruiken zodat de activiteit laagdrempelig is en toegankelijk blijft voor alle deelnemers.

De activiteit die je aanbiedt is geen verplichte aanloop naar een vast lidmaatschap, maar een kennismaking met de vereniging/club. Na afloop van het kennismakingsaanbod moet de mogelijkheid er zijn om een vast lidmaatschap aan te gaan bij de club/vereniging.

 

 • Aanbod mag ook in schoolvakanties maar houd rekening met eventuele sluiting van de gemeentelijke sportaccommodaties.
 • Het is ook mogelijk om activiteiten in te voeren zonder datum. De datum kan op later moment worden toegevoegd aan de activiteit, op het moment dat er meer duidelijkheid is wanneer fysieke activiteiten weer mogen plaatsvinden. Door de activiteiten toch in te voeren, zien de bezoekers welke aanbieders actief zijn op de site én welke activiteiten er (in de nabije) toekomst worden aangeboden.

 

Georganiseerd door (professionele) aanbieders die:

 • Bevoegd en/ of pedagogisch onderlegd zijn en enthousiast, positief en inspirerend zijn voor de betreffende doelgroep.
 • Op verzoek altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
 • Zorgen voor een goede voorbereiding en afwisseling binnen het aanbod.
 • Gewend zijn om met deelnemers te werken, hier plezier in hebben en open staan voor vragen en eigen initiatieven van de deelnemers.
 • Zelf beschikken over de nodige competenties die ze bij de deelnemers willen ontwikkelen. Ruimte bieden voor fantasie, gevoel en creativiteit en ruimte bieden om zelf te ontdekken.
 • Zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en zich gedragen als een voorbeeld.
 • Gegarandeerde doorgang leveren van de geplande activiteit en zorgen voor vervanging bij uitval.
 • Open staan voor samenwerking met vrijwilligers en/ of stagiaires.

 

Voorzien van geschikte accommodaties/omgeving en goed materiaal:

 • Ruimtes en/of de omgeving waarin de activiteiten aangeboden worden, zijn uitnodigend, veilig en fysiek toegankelijk voor de doelgroep.
 • De ruimtes zijn informeel, iedereen voelt zich er thuis.
 • In de directe omgeving is er altijd een accommodatie met water, gas en elektriciteit (kosteloos) beschikbaar en een leerkracht/conciërge/beheerder aanwezig indien dat nodig is voor de toegang en veiligheid.
 • De accommodatie is 15 minuten voor aanvang en tot 15 minuten na het einde van de activiteit beschikbaar voor de aanbieder, de deelnemers en hun eventuele begeleiders.

 Twijfel je zelf of uw aanbod past? Neem dan contact met ons op

 

De gemeente Hoorn behoudt zich het recht voor om aanbod en/of aanbieders die niet voldoen aan bovenstaande criteria van de website Hoornbeweegt te verwijderen.